Kungl Tekniska Högskolan         2002-02-04                Sida 1
                             NIKLAS ÖGREN
                             KUNGSHAMRA 31:208
                             170 70 SOLNA
Studieintyg för

770621-xxxx NIKLAS ÖGREN


Antagen till:
 Civilingenjörsutb i elektroteknik
  Individuell                               180 Poäng
 Civilingenjörsutb i elektroteknik, MDH                   180 Poäng

Avslutade kurser                      Poäng  Betyg Datum    Not
----------------                      -----  ----- ---------- ---
7A1024 MM1160 Linjär algebra                  4.0 4   1997-10-26  2

7A1701 LA1020 Elkretsteknik, kurs E              5.0 4   1998-02-19  2

7A1014 MM1070 Differential- och integralkalkyl, större    12.0 4   1998-03-07  2
    kurs

7A1231 CD2930 Introduktion till datalogi            8.0 5   1998-04-14  2

7A1308 KK5150 Mekanik, större baskurs             6.0 4   1998-06-02  2

7A1111 MF1180 Vågrörelselära                  4.0 3   1998-11-26  2

7A1048 MM1140 Komplex analys                  4.0 4   1998-12-19  2

7A1556 MF1170 Termodynamik                   4.0 3   1999-01-13  2

7A1064 MT1100 Numeriska metoder, grundkurs           4.0 5   1999-01-20  2

7A1091 MF1130 Mikrofysik                    4.0 3   1999-04-10  2

7A1032 MM1080 Differentialekvationer och transformer,     6.0 4   1999-06-05  2
    kurs E

7A1711 LE1050 Elektronik, kurs E                4.0 4   1999-06-14  2

7A1503 KI9550 Teknikinformation                3.0 4   1999-06-18  2

7A1731 MF1160 Teoretisk elektroteknik med vektoranalys    11.0 4   1999-08-27  2

2B1202 Halvledarkomponenter, grundkurs             4.0 3   1999-10-20  2

2E1311 Signaler och system                   4.0 3   1999-10-26  2

2E1112 Elektrisk mätteknik, grundkurs             4.0 3   1999-12-15  2

2B1502 Analog elektronik                    4.0 4   1999-12-17  2

5B1504 Matematisk statistik, grundkurs             6.0 3   1999-12-20  2

2E1200 Reglerteknik, allmän kurs                4.0 4   2000-03-06  2

2G1316 Datorkommunikation och datornät             4.0 4   2000-03-31  2

2G1129 Datorteknik, allmän kurs för E             4.0 5   2000-05-16  2

2G1113 Operativsystem, D                    4.0 5   2000-09-19  2

2U1500 IT-rätt                         4.0 G   2000-10-23  1

2G1318 Köteori och teletrafiksystem              4.0 4   2000-12-16  2

2E1421 Signalteori                       4.0 4   2001-01-11  2

------------------------------------------------------------------------------------
                      Summa totalt:   129.0 poäng

Godkänd praktik                       Veckor    Datum
---------------                       ------    ----------
PRA Praktik                          12    1999-09-14

Civilingenjörsutb i elektroteknik


Tillgodoräknade kurser                   Poäng  Betyg Datum    Not
-----------------------                   -----  ----- ---------- ---
Kurser från Mellan- och fördjupningsblocket på   36.0 Poäng
Elektroteknik
TMS-poäng                      4.0 Poäng
 ersätts av
 Studier utomlands                      40.0    2001-12-19
 vid Adelaide, Flinders University of South
 Australia, AustralienOvanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation
---------------------------------------------------------------------------------
Noter:

Betygsskala: 1) G Godkänd , D Deltagit
       2) 5 Fem , 4 Fyra , 3 Tre

------------------------------------------------------------------------
Detta dokument har genererats via Ping-systemet och en kopia
har sparats i Kungl Tekniska Högskolans arkiv
Dokumentets elektroniska sigill är 307F420FAD.
Dokumentet kan verifieras via adressen http://ping.admin.kth.se/kthping/kollaintyg.htm